Sympozjum Foot and Ankle Current Concept

Sympozjum Foot and Ankle Current Concept

ortopedia2018 wroclaw OK

Wrocław 19-20.10.2018

Formuła Sympozjum zakłada całościowe spojrzenie na diagnostykę i leczenie stawu skokowo-goleniowego i stopy.

http://ortopedia2018.pl/pl/

W programie konferencji zaplanowane są sesje teoretyczne, wideo prezentacje oraz transmisje chirurgii z zabiegów operacyjnych. Wykłady i prezentacje mają na celu zilustrować aktualnie obowiązujące strategie leczenia stawu skokowego-goleniowego i stopy. W programie szczegółowo ujęto zagadnienia związane z odpowiednim doborem procedury diagnostycznej i leczniczej w indywidualnych przypadkach. Ponadto tematy związane z procesami terapeutycznymi wad wrodzonych, uszkodzeń chrzęstnych oraz leczeniem następstw urazów w obrębie stopy i stawu skokowo-goleniowego.